Portada | On som |  Contacta 

 


 

Finançament sanitari


Aquest web està coordinat pel Servei de Finançament i Seguiment d'Inversions, a través del qual nosaltres volem:

  • Posar a l’abast de tothom la documentació, els conceptes, els documents, la normativa, els acords, les dades, les variables, els indicadors, les estadístiques, els informes, i altres materials d’interès relacionats directament amb el finançament de la sanitat de les Illes Balears, d’acord amb uns principis bàsics de transparència i de millora contínua, amb el límit que ens marquen els recursos humans i tècnics disponibles.
  • Rebre i incorporar de manera transparent les vostres aportacions de caràcter tècnic en qualsevol dels apartats, a fi de promoure la millora de la gestió del coneixement i la informació en la matèria.

 Si teniu propostes, aportacions i suggeriments, contactau amb nosaltres a través d'aquest formulari

 

INFORMACIONS DESTACADES
Aprovació per part del Consell de Ministres dels criteris de distribució del Fons de Bens Decomissats per Tràfic de Drogues de 2017
Actualització de les dades i indicadors de Finançament Específic
Publicació del model de certificat econòmic per justificar els fons 2016: "Programes de desenvolupament de polítiques de cohesió sanitària, de formació per a facultatius mèdics, odontòlegs, farmacèutics i infermers i d’educació sanitària de la població per afavorir l’ús racional del medicamenti al Ministeri" i "Pla Nacional de Donació de Medul·la Òssia"
Aprovació per part del Consell de Ministres del fons 2016 per a programes de desenvolupament de polítiques de cohesió sanitària, de formació per a facultatius mèdics, odontòlegs, farmacèutics i infermers i d’educació sanitària de la població per afavorir l’ús racional del medicament
Actualització dels indicadors de despesa sanitària OECD-España
Publicació dels models de documentació per justificar el fons 2016 de Malalties Rares i Sistemes d'Informació al Ministeri
Actualització de l'indicador de despesa sanitària pública "España, per administracions. Evolució." 
Aprovació per part del Consell de Ministres del fons 2016 per al desenvolupament d’estratègies enfront de malalties rares i d’estratègies per a la millora del Sistema d’Informació Sanitària
Actualització dels indicadors de despesa sanitària pública “Comunitats autònomes. Per càpita. Evolució” i “Comunitats autònomes. Sobre el PIB. Evolució”
Publicació del document “Programa de desarrollo de Políticas de cohesión sanitaria, de formación para facultativos médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeros y de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de los medicamentos 2016. Marco de aplicación de la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios” de la Comissió Delegada del CISNS (07/04/2016)
Publicació del document “Criterios para la distribución de fondos a las comunidades autónomas para Estrategias frente a enfermedades raras y otras estrategias de salud en el año 2016” de la Comissió Delegada del CISNS (07/04/2016) 

 Servei de Finançament i Seguiment d'Inversions
Secretaria General - Conselleria de Salut
Plaça Espanya, 9. 07002 Palma de Mallorca